Menu Gikwangvn

Mới cập nhật

[GKVN][VIETSUB] Yoo Heeyeol's Sketchbook Ep 417 ~ HIGHLIGHT Cut

- Translator + Timer + Typesetter + Encoder: Cồ BROUGHT TO YOU BY GIKWANGVN SUBTEAM ----------------------------------------­----------------...

[GKVN][VIETSUB] 180505 WHY NOT? The Dancer Ep.01 _ Cut.02 (Đừng tưởng lừa Hyuk~Kwang mà dễ)

- Translator: Ming - Timer: Ngọc - Caption (Translate + Time): Cồ - Typesetter: Cồ - Editor: Cồ - Encoder:...

[GKVN][VIETSUB] 180505 WHY NOT? The Dancer Ep.01 _ Cut.01 ~ Khi Gikwang lần đầu đặt chân tới SM

- Translator + Timer: Cồ, Byul, Ngọc - Caption (Translate + Time): Cồ, Byul - Typesetter: Cồ, Byul -...

[GKVN][VIETSUB] Happy Together Ep 531 _ Gikwang & Yoseob Cut

Translator + Timer + Typesetter + Encoder: Cồ BROUGHT TO YOU BY GIKWANGVN SUBTEAM ----------------------------------------­----------------...

[GKVN] [VIETSUB] SECTION TV EP.901 _ HIGHLIGHT CUT

Translator + Timer + Typesetter + Encoder: Cồ BROUGHT TO YOU BY GIKWANGVN SUBTEAM ----------------------------------------­----------------...

[GKVN][VIETSUB] Happy Together Ep 528 _ Gikwang & Yoseob Cut

Translator + Timer + Typesetter + Encoder: Cồ BROUGHT TO YOU BY GIKWANGVN SUBTEAM ----------------------------------------­----------------...